f

در حال حاضر استفاده از انواع مقره ها، کات اوت و برقگیر از جنس عایق سیلیکون رابر مشکلات ناشی از رطوبت و وجود ریزگرد در مناطق آلوده فوق سنگین را حل کرده است و تنها محل ضعف عایقی در شبکه های توزیع وجود بوشینگ های سرامیکی می باشد که با توجه به فاصله خزش این بوشینگ ها در مقایسه با سطح عایقی تجهیزات سیلیکونی مورد استفاده در شبکه های برق، عملاً شستشوی این بوشینگ ها را ضروری میسازد.

hybrid

طی چند سال گذشته استفاده از پوشش سیلیکونی (RTV)، رایج گردیده است که با توجه به حجم آلودگی موجود در شبکه، این پوشش ها نیز پس از چند سال خود به معظلی جدید تبدیل میگردد. لذا شرکت نیروگستر برق یکتا پس از بررسیهایی که طی پنج سال گذشته بر روی انواع بوشینگها انجام شد موفق به طراحی و ساخت نوع جدیدی از بوشینگ بنام بوشینگ هیبرید یا SCB (سیلیکون سرامیک بوشینگ) گردید. از بوشینگ بنام بوشینگ هیبرید یا SCB (سیلیکون سرامیک بوشینگ) گردید. این بوشینگها دارای مغزی سرامیکی و بدنه سیلیکون بوده و لذا از تمامی مزایای عایق های سرامیکی و سیلیکونی همزمان برخوردار می باشند. سیلیکون مورد استفاده در این بوشینگها دارای بهترین خواص با مشخصات عایقی بالا است. نوع طراحی این بوشینگ به گونه ای است که تعویض آنها با بوشینگ های نوع سنتی نیاز به انتقال ترانسفورماتور به کارگاه ندارد و تمامی ابعاد خارجی مطابق با بوشینگ های سرامیکی سنتی انجام گردیده و جهت جایگزینی دو نوع بوشینگ سه پله و چهار پله بسیار مناسب می باشد.

تخلیه جزئی این بوشینگها کمتر از 2pC است و تمامی آنها قبل از تحویل تست میگردد.

مطلب پیشنهادی: ویژگی های سیلیکون