سرکابل پلاگین (چپقی)

اتصـال کـابل ها به ترانس های با بوشینـگ پلاگ این، تابلـوهای کمپــکت (RMU) و دستگاههای اندازه گیـری زمینی (CIT) با بوشینـگهای منطبق بر استاندارد EN50180/50181 توسط این نوع سرکابل انجام میگیرید.

– مزایای سرکابل کمپـکت در مقایسه با سرکابل حرارتی، استفاده از تابلـوها با اندازه کوچکتر میباشد. – مزیت سرکابلهای کمپکت با روکش فلزی، حفاظت سرکابل در مقابل شرایط محیطی بیرونی و موجودات موذی جونده میباشد.

انواع سرکابل های پلاگین