نشانی و تماس کارخانه

آدرس کارخانه: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، حدفاصل فلکه دوم و سوم، بلوار فناوری، خیابان 108، پلاک 32
صندوق پستی: 7158194577

تلفن: 07191015449

نشانی و تماس بندرعباس

آدرس دفتر بندرعباس: شهر نمایش، نبش بلوار معلم، ساختمان دی طبقه اول، واحد 1

تلفن:07633332638 – 09173634565

فکس:07633332639