نشانی و تماس کارخانه

آدرس شیراز: شیراز، شهر صنعتی بزرگ شیراز، بین فلکه دوم و سوم، بلوار فناوری ،خیابان 108، پلاک 32
صندوق پستی :7158194577

تلفن:

07191015449

نشانی و تماس بندرعباس

آدرس دفتر بندرعباس: شهر نمایش، نبش بلوار معلم، ساختمان دی طبقه اول، واحد 1

تلفن:07633332638 – 09173634565

فکس:07633332639