بوشینگ سیلیکونی

بوشینگ یکی از انواع تجهیزاتی است که از آن در  ساختمان پست وتجهیزات شبکه استفاده می شود.

می توان یک یا چند هادی را از یک محفظه که ممکن است نسبت به هادی مقاومت کند عبور داد و بوشینگ می تواند یک حائل برای عبور جریان برق باشد.

به نوعی میتوان گفت بوشینگ یک مقره است که یک قسمت نارسانا بین اتصالات و دیگر قسمت ها به وجود می آورد و از خیلی مشکلات پیشگیری می کند.

بوشینگ با توجه به مشخصه و معیار هایی مانند کاربرد، عایق خارجی و داخلی و ویژگی های الکتریکی تقسیم بندی می شوند.

به طور مثال یکی از کاربرد های بوشینگ ها، استفاده در کلید ها است ، بدنه کلید های برق پتانسیل شان صفر می باشد و با کمترین ولتاژی به طور اتصال کوتاه به زمین می رسند.

در این موارد تنها راه استفاده از بوشینگ می باشد ،بدنه ی سیلیکونی ، سرامیک یا پرسلانی که دارد باعث پیشگیری از مشکلات میدان حاصل از عبور جریان برق در سیم میشود

شرکت نیرو گستر برق یکتا در زمینه ساخت انواع بوشینگ های سیلیکونی فعالیت داشته و با شرکت های کلید سازی بسیاری در داخل کشور همکاری داشته و نیاز آن ها را تامین میکند

انواع بوشینگ های سیلیکونی ساخت نیرو گستر برق یکتا

بوشینگ سیلیکونی 33kV مدل کره ای

بوشینگ سیلیکونی 24kV مدل کره ای

بوشینگ سیلیکونی 24kV مدل اروپایی