پوشش RTV

مقره های سرامیکی از اقتصادی ترین و رایج ترین انواع مقره جهت استفاده در اکثر خطوط انتقال و توزیع برق در شرایط اقلیمی کشورمان می باشند . این مقره ها به طور گسترده در خطوط انتقال و توزیع قدرت استفاده می گردند . موارد زیادی از عدم کارایی این نوع مقره ها در مناطق مرطوب و آلوده مشاهده شده است . یک روش کارامد برای بهبود عملکرد این مقره ها، افزودن پوشش سیلیکون مایع RTV بر روی سطح مقره می باشد . این پوششها به عنوان روشی جایگزین برای شستشوی مقره ها با آب و یا اعمال گریس بر روی سطح، که بصورت عملیات نگهداری دوره ای انجام می گردند، طراحی شده اند . در اکثر محیطهای آلوده، این پوششها بدون استفاده از عملیات نگهداری دوره ای، ده سال یا بیشتر دوام آورده اند . حتی در صورت نیاز به شستشو دوره ای این عملیات بصورت قابل ملاحظه ای در بازه های زمانی طولانی تر وبا هزینة کمترصورت می پذیرد . نتایج نشان می دهدکه وجود پوشش RTV ، سبب بهبود خاصیت آبگریزی، بهبود ولتاژ تخلیة الکتریکی ، جلوگیری ازجریان نشتی  می گردد . اعمال این پوششها بر روی پرسلان یا شیشه، بعنوان یکی از بهترین راه حلها برای مشکل عملکرد مقره ها در نواحی آلوده، مطرح می باشد .

جهت جلوگیری از آسیب هایی که به تاسیسات و تجهیزات برق ناشی از آلودگی های صنعتی و همچنین ریزگردها وارد میشود، استفاده از پوشش RTV به جهت خاصیت آبگریزی، بهبود ولتاژ تخلیه الکتریکی و جلوگیری از جریان نشتی حائز اهمیت است. استـفاده از پوشش سیلیکون رابر (RTV) مایع روی مقره های پرسلانی و شیشه ای موجب افزایش خاصیت عایقی با استحکام دی الکتریک بالا، مقاومت به شرایط محیطی و تابش UV میگردد.