آموزش نصب سرکابل حرارتی

آموزش نصب سرکابل حرارتی برند CELLPACK مدل هوایی

تذکر:جهت نصب این محصول حتما از تکنسین آموزش دیده استفاده نمایید و قبل از اقدام به نصب دفترچه راهنمای نصب مطالعه گردد.