آموزش نصب سرکابل سرد(کلد شرینک)

آموزش نصب سرکابل سرد برند NGBY مدل 20 کیلو ولت هوایی

تذکر:جهت نصب این محصول حتما از تکنسین آموزش دیده استفاده نمایید و قبل از اقدام به نصب دفترچه راهنمای نصب مطالعه گردد.