این نوع سرکابل جهت انشـعاب گیری از سرکابلـهای Plug in مورد استفاده قرار میگیرد و میتوان تا سه عدد سرکابل فرعی بر روی سرکابل اصلی نصب نمود. فقط توجـه گردد برند و مشخصات فنی سرکابل فرعـی الزاماً بایستی با سرکابل اصلی مشابه باشد.

مزایای استفاده از این سرکابلها عبارتند از:

  •  نصب و مونتاژ سریع و آسان.
  • قابل استفاده برای کابلشوی پرسی و پیچی.
  • امکان تست کابل بدون جداسازی سرکابل.
  • سه سایز آداپتور، کل مقاطع کابل با سطح مقطع 25-300mm برای رنج ولتاژ 24کیلوولت را پوشش میدهد.